Teamwork Banner Photo

Bell Schedules

Regular Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 8:10 AM 70 min
0 Period 7:15 AM 8:05 AM 50 min
Encore 8:15 AM 8:50 AM 35 min
Period 1 8:55 AM 9:45 AM 50 min
Period 2 9:50 AM 10:40 AM 50 min
Period 3 10:45 AM 11:35 AM 50 min
1st Lunch 11:35 AM 12:15 PM 40 min
Period 4B 12:20 PM 1:10 PM 50 min
Period 4A 11:40 AM 12:30 PM 50 min
2nd Lunch 12:30 PM 1:10 PM 40 min
Period 5 1:15 PM 2:05 PM 50 min
Period 6 2:10 PM 3:00 PM 50 min
EARLY RELEASE DAY WEDNESDAY SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 8:10 AM 70 min
0 Period 7:15 AM 8:05 AM 50 min
Period 3 8:15 AM 8:57 AM 42 min
Period 1 9:02 AM 9:44 AM 42 min
Period 2 9:49 AM 10:31 AM 42 min
Period 5 10:36 AM 11:18 AM 42 min
1st Lunch 11:18 AM 11:58 AM 40 min
Period 4B 12:03 PM 12:45 PM 42 min
Period 4A 11:23 AM 12:05 PM 42 min
2nd Lunch 12:05 PM 12:45 PM 40 min
Period 6 12:50 PM 1:32 PM 42 min
Minimum Day *Students may stay for lunch or go home.
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:15 AM 8:05 AM 50 min
Period 0 7:45 AM 8:10 AM 25 min
Period 6 8:15 AM 8:45 AM 30 min
Period 1 8:50 AM 9:20 AM 30 min
Period 2 9:25 AM 9:55 AM 30 min
Period 3 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Period 4 10:35 AM 11:05 AM 30 min
Period 5 11:10 AM 11:40 AM 30 min
*Student Lunch 11:40 AM 12:10 PM 30 min